В`єтнам

         У 2016 році ІMES відкрив представницький офіс в Соціалістичній республіці В`єтнам. При цьому, основними видами діяльності нашої компанії на территорії В`єтнаму є сприяння іноземним інвестиціям в проекти на території СРВ, підтримка перспективних інвестиційних та комерційних проектів, консалтингові послуги для європейських компаній, що планують вихід на ринок В`єтнаму в різних сферах бізнесу.

Обгрунтованість такого кроку в розвитку нашої компанії обумовлюється наступним:

 

         1. Зростаючий ринок внутрішнього споживання в країнах Південно-Східної Азії створив умови, завдяки яким цей регіон став новим ключовим напрямком для інвестування з боку, як транснаціональних компаній, так і середніх за розміром міжнародних компаній.
 
2. В`єтнам, якраз і є ключовою країною в цьому регіоні, з точки зору перспектив економічного розвитку. Серед так званих «азіатських тигрів другої хвилі», до яких, без сумніву, належить і В`єтнам, протягом останніх кількох років спостерігається активне зростання ринку, сформувався сприятливий інвестиційний клімат. В`єтнамські компанії державного і приватного секторів мають стійкий інтерес до співпраці в області розробки родовищ природних копалин, телекомунікацій, енергетиці, будівництві та ін. При цьом формирование багатьох галузевих рінків до кінця не завершено, ринкі не в повній мірі освоєні найбільшімі транснаціональнімі корпораціямі и профільнімі інвесторамі. Слід звернути Рамус и на ті, что населення В`єтнаму зараз складає приблизно 95 млн. чоловік і має темпи щорічного зростання на 1,3%, при цьому, молоді люди до 35 років становляться майже 50% населення країни.
 
3.     Економіка В`єтнаму, будучи найбільш динамічно розвивається серед країн Південно-Східної Азії, є привабливим напрямками для іноземних компаній, однак, практика показує, що без розуміння специфіки ділового середовища В`єтнаму, так само як і інших країн Південно-Східної Азії, ведення бізнесу європейськими компаніями в регіоні супроводжується високими витратами і низькою ефективністю без допомоги локального офісу в підборі ефективного шляху входження на відповідні ринки і пошуку майбутніх партнерів.
 
       За період своєї роботи у В`єтнамі (з 2015) компанія IMESстворила широку мережу контактів в державних органах СРВ, а також dділовому співтоваристві В`єтнаму. Наш представницький офіс в Соціалістичній Республіці В`єтнам допоможе представити Ваш проект на найвищому рівні, забезпечити серйозний статус переговорів, організувати юридичну підтримку проекту, взяти на себе організаційні та логістичні питання, організувати участь Вашої компанії в місцевих виставках, конференціях
 
Глибоке розуміння особливостей ведення бізнесу в регіоні і сформований широке коло партнер-ських відносин  -  це запорука вашого успіху.

              Адрес для зв`язку:

 

Representative office IMES in Vietnam:

12 lane 115, Dinh Cong str., Hoang Mai district, Hanoi, Vietnam

Tel. + 84 169 758 13 36

Email: demenko.imes@gmail.com